Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja

Landslide model_HR_edit

TEMA

Fizičko modeliranje klizišta na temelju analiza ponašanja umanjenih modela započeto je krajem 1980-tih kad je istraživano ponašanje tokova tla i fluidifikacije kliznog materijala u umanjenom fizičkom modelu (također poznatom pod nazivom flume ili flume test)

METODE

Metode analiza stabilnosti koje se koriste za projekte sanacije klizišta u inženjerskoj praksi još uvijek su grube i rezultiraju odabirom konzervativnih sanacijskih konstrukcija. Zbog tog razloga, rezultati istraživanja mogli bi predstavljati osnovu za nove pristupe racionalnog projektiranja sanacijskih konstrukcija za klizišta u inženjerskoj praksi.

CILJ

Predloženi Projekt uključiti će istraživanja ponašanja različitih konstrukcije primijenjenih za sanacije klizišta u fizičkim modelima umanjenih klizišta u statičkim i dinamičkim uvjetima gdje statički uvjeti pretpostavljaju uvjete klizišta pokrenutih oborinama, a dinamički uvjeti uvjete klizišta izazvanih potresima. Izmjereni parametra iz fizičkog modela biti će uključeni u 3D numeričke simulacije. Rezultati iz oba modela omogućiti će bolje razumijevanje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta.

Statička platforma
Dinamička platforma
Benchmarking

Istraživanje financira Hrvatska zaklada za znanost u okviru Projekta IP2018011503 Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)